Просування ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні

В рамках партнерської угоди благодійна організація «Позитивні жінки» залучена до участі у впровадженні проєкту ООН Жінки в Україні «Просування ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні» за фінансової підтримки Уряду Канади.

Період реалізації проєкту: лютий 2021 року – січень 2022 року.

Метою діяльності БО «Позитивні жінки» в рамках партнерства є розбудова потенціалу жінок, які живуть з ВІЛ, щодо ефективної участі у прийнятті рішень на місцевому рівні, відстоювання включення своїх прав та потреб у місцеві процеси планування (політики, програми та стратегії), а також в бюджетування у 4 пілотних областях: Чернівецькій, Сумській, Херсонській, Волинській.

Завдання:

1. Мобілізація спільноти жінок, які живуть з ВІЛ, у 4 пілотних областях шляхом надання їм прямих послуг та підвищення рівня обізнаності про їх права та можливості.
В рамках цього завдання буде організовано надання прямих послуг регіональними координаторками в обласних центрах (мм.. Чернівці, Суми, Херсон, Луцьк) протягом перших 6 місяців реалізації проєкту: інтервенція «Школа життя з ВІЛ», консультування «рівна-рівній», проведення груп взаємодопомоги, надання психологічної підтримки.

2. Розбудова потенціалу регіональних лідерок для ефективної участі у процесах місцевого планування та бюджетування в контексті децентралізації, адвокація за включення потреб та прав жінок, які живуть з ВІЛ, та є уразливими до ВІЛ, до регіональних та місцевих програм, стратегій у сфері охорони здоров’я та соціального захисту.
Заплановано організувати стажування 4 регіональних координаторок на базі головного офісу організації в м. Київ, з метою ознайомлення з досвідом групи самодопомоги «Киянка +» щодо надання комплексних послуг жінкам, які живуть з ВІЛ (включаючи жінок, які постраждали від насильства), у розвитку лідерського потенціалу жінок, які є клієнтами «Киянки +» та проведенні інформаційних кампаній щодо прав ВІЛ-позитивних жінок. Здійснюватимуться наставницькі візити експерти проєкту до кожної з пілотних областей з метою налагодження співпраці з представниками місцевих державних установ, для ознайомлення з механізмом включення до медико-соціальних програм заходів щодо забезпечення потреб жінок, які живуть з ВІЛ, та жінок, які є уразливими до зараження ВІЛ.

3. Розробка плану адвокаційної кампанії в пілотних областях та реалізація передбачених у ньому заходів жінками, які живуть з ВІЛ, і є лідерками спільноти, за підтримки експертів БО «Позитивні жінки», протягом другої половини проєкту.
Адвокаційна кампанія включатиме декілька етапів: включення 4-х регіональних координаторок до міжгалузевих робочих груп з питань валідації елімінації передачі ВІЛ і сифілісу від матері до дитини, а також до ґендерних координаційних рад; оцінка бар’єрів в доступі жінок, які живуть з ВІЛ, до медичних, соціальних, психологічних та юридичних послуг у визначених пілотних регіонах; проведення інформаційної кампанії з підвищення обізнаності широкої громадськості, ключових осіб, які приймають рішення щодо прав жінок, які живуть з ВІЛ; включення до програм медико-соціальної спрямованості послуг/заходів для жінок, які живуть з ВІЛ, та тих, які є уразливими до ВІЛ.

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday Closed
Saturday Closed
Sunday Closed