Результати опитування “Оцінка впливу епідемії COVID-19 на якість медичних послуг для ВІЛ-позитивних жінок в Україні”

В листопаді 2020 року в рамках проекту UNICEF «Технічна допомога в підготовці до валідації по елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні» і в партнерстві з ВБО «Час Життя Плюс» наша організація брала участь в опитуванні з метою оцінки впливу епідемії COVID-19 на якість медичних послуг для ВІЛ-позитивних жінок в Україні. Опитування учасниць – 300 жінок репродуктивного віку, які живуть з ВІЛ, – проводилось через регіональних представниць БО «Позитивні жінки» методом самоанкетування.

Значна кількість учасниць опитування (41,7%) відзначила, що доступ до послуг сімейного лікаря погіршився за період епідемії COVID-19. Щодо доступу до медичних послуг в Центрі СНІДу/на сайті АРТ, 26% жінок з ВІЛ відзначили, що він погіршився за час епідемії COVID-19. Щодо доступу до лабораторних аналізів за період епідемії COVID-19, то на думку 22% жінок з ВІЛ він погіршився. Доступ до послуг лікаря-педіатра за період епідемії COVID-19 погіршився на думку 21,2% жінок.

Серед тих жінок з ВІЛ, в кого були епізоди переривання АРТ за період епідемії COVID-19 (15%), у 68,2% випадків, головною причиною переривання АРТ була відсутність можливості приїхати в ЗОЗ на сайт АРТ для отримання АРВ-препаратів. У 15,9% причиною переривання АРТ було небажання приїхати в ЗОЗ на сайт АРТ через страх інфікуватися вірусом SARS-CoV-2. В одному випадку ЗОЗ/Сайт АРТ було зачинено через карантин.

За період епідемії CОVID-19 близько чверті жінок з ВІЛ, відчули проблеми з доступом до надійних методів контрацепції. Серед них 74,6% вказали зниження фінансових можливостей як причину обмеження доступу, 7,5% вказали, що причиною є зниження доступу до медичної допомоги, в тому числі гінекологічної. Ще 16,4% жінок з ВІЛ, вказали, що вплив їхнього емоційного стану є причиною проблем з доступом до надійних методів контрацепції за час епідемії CОVID-19.

28% жінок взаємини в родині і близькому оточенні за час епідемії COVID-19 погіршилися, доходи у зв’язку з карантинними заходами у більшості жінок зменшилися (71,3%). У родинах 18,7% жінок з ВІЛ не вистачає грошей на базові потреби, а у 40% “ледь вистачає грошей на їжу та медикаменти, рідко купуємо одяг”. 15,8% жінок з ВІЛ, у яких діти молодші 18 місяців не отримали безкоштовні молочні суміші в якості державної допомоги дітям. Лише 77,9% зазначили, що отримали щомісячну державну фінансову допомогу. Лише 16% дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками у 2020 році, отримали доступ до профілактичного лікування ко-тримоксазолом. 12,6% жінок вказали, що доступ їхніх дітей до медичних послуг за період епідемії та карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19, погіршився. 

Основні висновки та рекомендації:

  • В період епідемії COVID-19 варто розвивати нові форми догляду та підтримки прихильності до лікування з використанням дистанційних методів комунікації, зменшуючи необхідність частих відвідувань закладів охорони здоров’я.
  • Слід з’ясувати чому в Україні є обмеженим доступ до безоплатного тестування на COVID-19 методом ПЛР та розробити алгоритм забезпечення доступу ЛЖВ до безоплатного тестування на COVID-19 в Україні. Потребує окремого дослідження доступ жінок з ВІЛ до вакцинації проти COVID-19.
  • Необхідно впроваджувати та розширювати використання нових форм доставки АРВ препаратів, які є зручними для пацієнток (Нова Пошта, кур’єрська служба) та забезпечувати пацієнток, які успішно приймають АРТ принаймні півроку, АРВ лікарськими засобами на строк від 3 до 6 місяців, бажано на півроку, відповідно до сучасних рекомендацій ВООЗ.
  • Слід оптимізувати нормативну базу у сфері планування сім’ї та забезпечити потреби ВІЛ-позитивних жінок, зокрема у надійних методах контрацепції. Розробка та ефективне впровадження стратегії репродуктивного здоров’я жінок з ВІЛ є нагальною потребою.
  • Існує нагальна потреба у додатковій психологічній та/або соціальній допомозі жінкам, які живуть з ВІЛ в Україні.
  • Необхідне вивчення/уточнення потреб у додаткових психологічних та/або соціальних послугах для жінок, які живуть з ВІЛ в Україні, під час епідемії COVID-19. Необхідна розробка та втілення відповідного плану дій, спрямованого на вирішення сформованих потреб уразливих груп на період пандемії, що містить визначені заходи, узгоджений алгоритм дій та джерела відповідного фінансування.
  • Ситуація погіршення взаємин в родині і близькому оточенні жінок вимагає подальшого вивчення, в тому числі і виявлення випадків насильства в сім’ї. Важливими є заходи, спрямовані на отримання знань і розуміння шляхів подолання кризових ситуацій, що виникають в сім’ї, підтримку благополучних комфортних і безпечних відносин жінок з їхнім близьким оточенням, заснованих на взаєморозумінні та взаємній підтримці.
  • Необхідна стратегія посилення заходів соціального захисту і матеріальної/фінансової допомоги для жінок з ВІЛ, а також допомога в адаптації до нових умов життя, пов’язаних з епідемією COVID-19: навчання, пошук нової роботи, що дозволяє працювати на дому або дистанційно. Потрібно посилити роз’яснювальну роботу щодо можливостей отримання фінансової допомоги сім’ям з дітьми, які живуть з ВІЛ.

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ «ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 НА ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ЖІНОК В УКРАЇНІ»

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday Closed
Saturday Closed
Sunday Closed