Захист трудових прав людей, які живуть з ВІЛ, під час прийняття на роботу

Відповідно до Конвенції про дискримінацію в галузі праці та знань № 111 в редакції від 24.06.1975, термін «дискримінація» охоплює:

a) будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, що робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження або соціального походження і призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять;
b) будь-яке інше розрізнення, недопущення або перевагу, що призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять і визначається відповідним членом Організації після консультації з представницькими організаціями роботодавців і працівників, де такі є, та з іншими відповідними органами.

Згідно з підпунктом (с) пункту 3 розділу III Рекомендації Міжнародного Бюро Праці 2010 року щодо ВІЛ/СНІДу у сфері праці (200), не повинна мати місця дискримінація або стигматизація працівників, зокрема шукачів роботи й претендентів на робочі місця на підставі їхнього фактичного або приписуваного статусу ВІЛ-інфікованих осіб чи на підставі їхньої належності до регіонів світу або верств населення, які вважаються більшою мірою підданими ризику інфікування ВІЛ або більш уразливими до ВІЛ-інфекції. Підпунктом (е) пункту 3 цього ж розділу передбачено, що працівники, їхні сім’ї та утриманці повинні мати доступ до послуг із профілактики, лікування, догляду та підтримки стосовно ВІЛ/ 9 СНІДу та користуватися ними, а робочі місця повинні відігравати роль у полегшенні доступу до цих послуг.

Працівникам, їхнім сім’ям та утриманцям слід забезпечити захист приватного життя, зокрема конфіденційність інформації стосовно ВІЛ/СНІДу, особливо стосовно їхнього власного ВІЛ-статусу (підпункт (h) пункту 3 розділу III Рекомендації Міжнародного Бюро Праці 2010 року щодо ВІЛ/СНІДу у сфері праці (200); не можна вимагати від працівників проходження тесту на ВІЛ або повідомлення інформації про їхній ВІЛ-статус (підпункт (i) пункту 3 розділу III Рекомендації Міжнародного Бюро Праці 2010 року щодо ВІЛ/СНІДу у сфері праці (200).

Пунктом 10 Рекомендації Міжнародного Бюро Праці 2010 року щодо ВІЛ/СНІДу у сфері праці (200) передбачено, що фактичний або приписуваний статус ВІЛ-інфікованої особи не повинен бути підставою для дискримінації, що перешкоджає прийняттю на роботу чи продовженню трудових відносин або реалізації рівних можливостей відповідно до положень Конвенції 1958 р. про дискримінацію в галузі праці та занять.

Від працівників, у тому числі трудових мігрантів, шукачів роботи та претендентів на робочі місця, не можна вимагати проходження тестування на ВІЛ або інших форм ВІЛ-скрінінгу (пункт 25 Рекомендації Міжнародного Бюро Праці 2010 року щодо ВІЛ/СНІДу у сфері праці (200). Результати тестування на ВІЛ повинні бути конфіденційними й не ставити під загрозу доступ до робочих місць, безперервність трудового стажу, гарантованість роботи і можливості просування по службі (Рекомендації Міжнародного Бюро Праці 2010 року щодо ВІЛ/СНІДу у сфері праці (200).

Частиною 1 статті 22 Кодексу законів про працю України передбачено заборону необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. Відтак, у разі, якщо під час прийняття на роботу роботодавець вимагає результати тестування на ВІЛ або без таких результатів не бере на роботу, що стало наслідком необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, то у працівника є можливість захистити свої права наступним чином:

  1. Отримання відмови (усної або письмової) у прийнятті на роботу.
  2. Звернення до суду за захистом своїх прав. Зробити це можна у тримісячний строк з дня одержання відмови (стаття 233 Кодексу законів про працю України).
  3. Звернення до органів Держпраці, оскільки необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу можна кваліфікувати як порушення трудового законодавства.

 

Авторка: Вікторія Поліщук, адвокат, юридичний спеціаліст в області медичного права

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday Closed
Saturday Closed
Sunday Closed